ไข่ลอยน้ำ

 

ไข่ลอยน้ำ

( rm ขนาด 230 KB)

ดูด้วย real player

หรือ คลิกดูได้ที่

http://youtu.be/VaYQYntFw-4