ฟองอากาศ

 

สารเคมีประกอบด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% โพแตสเซียมไอโอไดต์ สีผสมอาหาร และผงซักฟอก ผสมกันจะเกิดอะไรขึ้น 1. เกิดฟอง 2. ผงซักฟอกกลับเป็นผง 3. กลายเป็นของเหลวใส คลิกชมวีดีโอ