แว่นขยาย

 

การรวมแสง จุดรวมของแสง สามารถเผากระดาษได้ ระหว่างสีขาว สีน้ำเงิน และสีดำ สีใดทำให้เกิดความร้อนได้มากสุด คลิกชมวีดีโอ