วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ความหมายของกระแสไฟฟ้า ความหนาแน่นของกระแส กฎของโอห์ม กำลังงานไฟฟ้า วงจรกระแสตรง การต่อตัวต้านทาน กฎของ Kirchhoff วงจร RC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 25 แผ่น คลิกค่ะ PDF