สภาพแม่เหล็ก

 

คลิกค่ะ

 

 

Ferromagnetic : สารแม่เหล็ก

หมายถึง วัตถุที่เป็นแม่เหล็กอย่างแรง (ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย ) ได้แก่ เหล็ก นิเกิล โคบอลต์ และ สารประกอบของโลหะเหล่านี้ แบ่งเป็นสารแม่เหล็กถาวร และสารแม่เหล็กชั่วคราว แม่เหล็กผสมทำด้วยสารแม่เหล็กหลายชนิดดังกล่าว ทำให้เป็นของแข็งด้วยความร้อนและความกดดัน สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กถาวรมากขึ้น หรือเป็นสารแม่เหล็กชั่วคราวมากขึ้น โดยการเปลี่ยนส่วนผสมเป็นของสารที่ใช้ คลิกอ่านต่อ