พาแสงไปที่ห้องโถง

 

ให้แสงสว่างจากยอดอาคารหลังหนึ่ง ผ่านไปที่ห้องโถงของอาคารอีกหลังหนึ่ง ผู้ปฏิบัติต้องใช้แสงเลเซอร์ช่วยนำทาง และใช้กระจกช่วยสะท้อนแสง เป็นระยะทางกว่า 350 เมตร คลิกครับ