เรียงไข่ในแนวตั้ง

 

ใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. กระดาษทิชชู่ 2. หลอดกาแฟ 3. ดินน้ำมัน เรียงไข่แนวตั้งให้ได้สูงสุด คลิกครับ