ความร้อนระเหย

การระเหยทำให้ต้องดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปเปลี่ยนสถานะ จึงทำให้น้ำร้อนเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นได้ คลิกครับ