จักรยานลอยน้ำ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ นำจักรยานสามล้อมาประดิษฐ์เป็นจักรยานลอยน้ำ คลิกครับ