อินเตอร์เน็ตกับความโดดเดี่ยว

SHERRY TURKLE กล่าวใน TED ว่ายิ่งคุณใช้อุปกรณ์สื่อสารมากขึ้นเท่าไร คุณจะยิ่งโดดเดียวมากขึ้นเท่านั้น คลิกค่ะ