ออกซิเจนจากพืชทดสอบก๊าซที่ได้จากพืช โดยใส่เศษไม้ที่ติดไฟแดง ใกล้ดับ ลงไปในก๊าซ ท่านจะได้เห็นไฟลุกขึ้นมา คลิกค่ะ