ตั้งถังก๊าซไว้ตรงไหนดี

คลิกค่ะ


: ตั้งถังก๊าซไว้ตรงไหนดี


กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์


 

http://www.atlas.com