เพราะอะไรขนมหวานทำให้ฟันผุ

เชื้อโรคในปากจะเปลี่ยนให้เศษอาหารกลายเป็นกรดที่มีรสเปรี้ยว คลิกครับ