จากจานร่อนนฤหรรษ์ สู่ฝัน..จานบินขนส่ง

 

จากจานร่อนนฤหรรษ์ สู่ฝัน..จานบินขนส่ง

     การร่อนฟริสบี  ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ  แต่รูปแบบการร่อนไปของมันมีความซับซ้อน และน่าศึกษากว่าที่คาดคิด   ขอ ง เจน วราหะ  PDF