เทได้เร็ว (แรงดันของน้ำ)

เทน้ำออกจากขวด ทีมีหลอดยาวกับหลอดสั้น ขวดใบไหนจะเทได้เร็วกว่ากัน เหตุผลเป็นเพราะอะไร คลิกครับ