ทำไมไม่สามารถเห็นลูกกระสุนได้

เหตุผลเป็นเพราะความเร็วของกระสุนในอากาศมีความเร็วมากกว่าเสียงกว่า 2 เท่า คลิกครับ