ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ

    ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า  ในวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2358   ภูเขาไฟชื่อ  Tambora  ของอินโดนีเซียได้ระเบิดขึ้น  เสียงสนั่นหวั่นไหวได้ยินไปไกลกว่า  850  กิโลเมตร  PDF