โกดักซุกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

บริษัทกล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่ ซุกซ่อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้ในบริษัท ซึ่งพอจะถล่มเมืองใหญ่ได้ทั้งเมือง คลิกครับ