ประโยชน์ของถ่าน

คลิกครับ

 

ที่มาและจุดกำเนิดของการค้นพบแกรไฟต์ ประดิษฐกรรมของหินแกรไฟต์ ทำให้เกิดไส้ดินสอ ถ่านไฟฉาย ดูดกลิ่นเป็นต้น