คาร์บอนนำไฟฟ้า

ใช้ดินสอดำ ลากเป็นเส้นสีดำ ใช้หลอด LED ต่อเข้ากับไส้ดินสอสีดำนี้ สามารถใช้แทนสายไฟได้หรือไม่ คลิกครับ