ตั้งไข่บนหลอดไฟ

ตั้งไข่บนหลอดไฟแบบกลม โดยใช้แรงเสียดทาน ที่เกิดจากเม็ดทราย (แรงเสียดทาน) คลิกครับ