ความแตกต่างที่เหมือนกัน
    ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  หน่วยงานต่างๆ มักจะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล  เพราะว่าลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ไม่มีใครมีลายนิ้วมือเสมอเหมือน  ขณะที่ภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีสินค้าเป็นล้านชนิด ก็มีบาร์โค้ดเป็นตัวบอกราคาและชนิดของสินค้า  ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

PDF    ขนาด 710  kb