เมื่อพลูโตไม่ได้เป็นดาวเคราะห์อีกต่อไป
ดาวเคราะห์ดวงที่ 9   ของระบบสุริยะ  ปรากฎอยู่ในตำีีราเรียน  ที่แทบทุกคนต้องเคยอ่าน  แต่ในปัจจุบัน  เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ  เรามีข้อมูลเกี่ยวกับดาวพลูโตน้อยมาก 

PDF    ขนาด 880  kb