เทอร์โมมิเตอร์อย่างง่าย

 

    ทำเทอร์โมมิเตอร์ใช้เอง  อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ขวด 2. สีแดง  3. หลอดกาแฟ  4. น้ำ  เริ่มทำกันเลย คลิกครับ