ปัวโร ตอน ฆ่าลอร์ด เอ็ดจ์แวร์

อกาธา คริสตี้ เขียน ปรีชา-ดวงตาแปล

LORD EDGWARE DIED (Agatha Christie)

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง หน้าที่
1 ไปดูละคร 9
2 ไปกินอาหารว่าง 25
3 ชายเลี่ยมฟันทอง 41
4 พบลอร์ดเอ็ดจ์แวร์ 56
5 การฆาตกรรม 72
6 แม่หม้าย 85
7 เลขานุการ 100
8 โอกาสเป็นไปได้ 116
9 ศพที่สอง 124
10 เจนนี่ ไดร์เวอร์ 135
11 ความอยากเด่น 149
12 ลูกสาว 161
13 หลานชาย 173
14 คำถามห้าข้อ 185
15 เซอร์ มองตากู คอร์นเนอร์ 199
16 การถกปัญหา 209
17 หัวหน้าคนรับใช้ 217
18 ชายผู้อยู่หลังฉาก 228
19 ท่านผู้หญิง 243
20 คนขับแท็กซี่ 253
21 คำให้การของโรนัลด์ 263
22 พฤติกรรมอันแปลกประหลาดของปัวโร 272
23 จดหมาย 285
24 ข่าวจากปารีส 300
25 งานเลี้ยงกลางวัน 309
26 คำว่า "ปารีส" 317
27 แว่นตาหนีบ 327
28 ปัวโรถามปัญหา 339
29 แนวคิดของปัวโร 348
30 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 363
31 จดหมาย 372

 หน้า 2

 


หน้า 3
 


หน้า 4
 


หน้า 5
 


หน้า 6
 

หน้า 7
 


หน้า 8
 


หน้า 9
 


หน้า 10
 


หน้า 11
 


หน้า 12
 


หน้า 13
 


หน้า 14
 


หน้า 15
 


หน้า 16
 


หน้า 17
 


หน้า 18
 


หน้า 19
 


หน้า 20
 


หน้า 21
 


หน้า 22
 


หน้า 23
 


หน้า 24
 


หน้า 25
 


หน้า 26
 


หน้า 27
 


หน้า 28
 


หน้า 29
 


หน้า 30
 


หน้า 31
 


หน้า 32
 


หน้า 33
 


หน้า 34
 


หน้า 35
 


หน้า 36
 


หน้า 37
 


หน้า 38
 


หน้า 39
 


หน้า 40
 


หน้า 41
 


หน้า 42
 


หน้า 43
 


หน้า 44
 


หน้า 45
 


หน้า 46
 


หน้า 47
 


หน้า 48
 


หน้า 49
 


หน้า 50
 


หน้า 51
 


หน้า 52
 


หน้า 53
 


หน้า 54
 


หน้า 55
 


หน้า 56
 


หน้า 57
 


หน้า 58
 


หน้า 59
 


หน้า 60
 


หน้า 61
 


หน้า 62
 


หน้า 63
 


หน้า 64
 


หน้า 65
 

หน้า 66
 


หน้า 67
 


หน้า 68
 


หน้า 69
 


หน้า 70
 


หน้า 71
 


หน้า 72
 


หน้า 73
 


หน้า 74
 


หน้า 75
 


หน้า 76
 


หน้า 77
 


หน้า 78
 


หน้า 79
 

หน้า 80
 


หน้า 81
 


หน้า 82
 


หน้า 83
 


หน้า 84
 


หน้า 85
 


หน้า 86
 


หน้า 87
 


หน้า 88
 


หน้า 89
 


หน้า 90
 


หน้า 91
 


หน้า 92
 


หน้า 93
 


หน้า 94
 


หน้า 95
 


หน้า 96
 


หน้า 97
 


หน้า 98
 


หน้า 99
 


หน้า 100
 


หน้า 101
 


หน้า 102
 


หน้า 103
 


หน้า 104
 


หน้า 105
 


หน้า 106
 


หน้า 107
 


หน้า 108
 


หน้า 109
 


หน้า 110
 


หน้า 111
 


หน้า 112
 


หน้า 113
 


หน้า 114
 


หน้า 115
 


หน้า 116
 


หน้า 117
 


หน้า 118
 


หน้า 119
 


หน้า 120
 


หน้า 121
 


หน้า 122
 


หน้า 123
 


หน้า 124
 


หน้า 125
 


หน้า 126
 


หน้า 127
 


หน้า 128
 


หน้า 129
 


หน้า 130
 


หน้า 131
 


หน้า 132
 


หน้า 133
 


หน้า 134
 


หน้า 135
 


หน้า 136
 


หน้า 137
 


หน้า 138
 


หน้า 139
 


หน้า 140
 


หน้า 141
 


หน้า 142
 


หน้า 143
 


หน้า 144
 


หน้า 145
 


หน้า 146
 


หน้า 147
 


หน้า 148
 


หน้า 149
 


หน้า 150
 


หน้า 151
 


หน้า 152
 


หน้า 153
 


หน้า 154
 


หน้า 155
 


หน้า 156
 


หน้า 157
 


หน้า 158
 


หน้า 159
 


หน้า 160
 


หน้า 161
 


หน้า 162
 


หน้า 163
 


หน้า 164
 


หน้า 165
 


หน้า 166
 


หน้า 167
 


หน้า 168
 


หน้า 169
 


หน้า 170
 


หน้า 171
 


หน้า 172
 


หน้า 173
 


หน้า 174
 


หน้า 175
 


หน้า 176
 


หน้า 177
 


หน้า 178
 


หน้า 179
 


หน้า 180
 


หน้า 181
 


หน้า 182
 


หน้า 183
 


หน้า 184
 


หน้า 185
 


หน้า 186
 


หน้า 187
 


หน้า 188
 


หน้า 189
 


หน้า 190
 


หน้า 191
 


หน้า 192
 


หน้า 193
 


หน้า 194
 


หน้า 195
 


หน้า 196
 


หน้า 197
 


หน้า 198
 


หน้า 199
 


หน้า 200
 


หน้า 201
 


หน้า 202
 


หน้า 203
 


หน้า 204
 


หน้า 205
 


หน้า 206
 


หน้า 207
 


หน้า 208
 


หน้า 209
 


หน้า 210
 


หน้า 211
 


หน้า 212
 


หน้า 213
 


หน้า 214
 


หน้า 215
 


หน้า 216
 


หน้า 217
 


หน้า 218
 


หน้า 219
 


หน้า 220
 


หน้า 221
 


หน้า 222
 


หน้า 223
 


หน้า 224
 


หน้า 225
 


หน้า 226
 


หน้า 227
 


หน้า 228
 


หน้า 229
 


หน้า 230
 


หน้า 231
 


หน้า 232
 


หน้า 233
 


หน้า 234
 


หน้า 235
 


หน้า 236
 


หน้า 237
 


หน้า 238
 


หน้า 239
 


หน้า 240
 


หน้า 241
 


หน้า 242
 


หน้า 243
 


หน้า 244
 


หน้า 245
 


หน้า 246
 


หน้า 247
 


หน้า 248
 


หน้า 249
 


หน้า 250
 


หน้า 251
 


หน้า 252
 


หน้า 253
 


หน้า 254
 


หน้า 255
 


หน้า 256
 


หน้า 257
 


หน้า 258
 


หน้า 259
 


หน้า 260
 


หน้า 261
 


หน้า 262
 


หน้า 263
 


หน้า 264
 


หน้า 265
 


หน้า 266
 


หน้า 267
 


หน้า 268
 


หน้า 269
 


หน้า 270
 


หน้า 271
 


หน้า 272
 


หน้า 273
 


หน้า 274
 


หน้า 275
 


หน้า 276
 


หน้า 277
 


หน้า 278
 


หน้า 279
 


หน้า 280
 


หน้า 281
 


หน้า 282
 


หน้า 283
 


หน้า 284
 


หน้า 285
 


หน้า 286
 


หน้า 287
 


หน้า 288
 


หน้า 289
 


หน้า 290
 


หน้า 291
 


หน้า 292
 


หน้า  293
 


หน้า 294
 


หน้า 295
 


หน้า 296
 


หน้า 297
 


หน้า 298
 


หน้า 299
 


หน้า 300
 


หน้า 301
 


หน้า 302
 


หน้า 303
 


หน้า 304
 


หน้า 305
 


หน้า 306
 


หน้า 307
 


หน้า 308
 


หน้า 309
 


หน้า 310
 


หน้า 311
 


หน้า 312
 


หน้า 313
 


หน้า 314
 


หน้า 315
 


หน้า 316
 


หน้า 317
 


หน้า 318
 


หน้า 319
 


หน้า 320
 


หน้า 321
 


หน้า 322
 


หน้า 323
 


หน้า 324
 


หน้า 325
 


หน้า 326
 


หน้า 327
 


หน้า 328
 


หน้า 329
 


หน้า 330
 


หน้า 331
 


หน้า 332
 


หน้า 333
 


หน้า 334
 


หน้า 335
 


หน้า 336
 


หน้า 337
 


หน้า 338
 


หน้า 339
 


หน้า 340
 


หน้า 341
 


หน้า 342
 


หน้า 343
 


หน้า 344
 


หน้า 345
 


หน้า 346
 


หน้า 347
 


หน้า 348
 


หน้า 349
 


หน้า 350
 


หน้า 351
 


หน้า 352
 


หน้า 353
 


หน้า 354
 


หน้า 355
 


หน้า 356
 


หน้า 357
 


หน้า 358
 


หน้า 359
 


หน้า 360
 


หน้า 361
 


หน้า 362
 


หน้า 363
 


หน้า 364
 


หน้า 365
 


หน้า 366
 


หน้า 367
 


หน้า 368
 


หน้า 369
 


หน้า 370
 


หน้า 371
 


หน้า 372
 


หน้า 373
 


หน้า 374
 


หน้า 375
 


หน้า 376
 


หน้า 377
 


หน้า 378
 


หน้า 379