การวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์

 

การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์ 

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ