ความดันติดลูกโป่ง PDF พิมพ์

กดถ้วยกระดาษกับผิวของลูกโป่ง ถ้วยจะติดกับลูกโป่งได้เพราะแรงดันอากาศ คลิกครับ


อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดัน อนุภาคของอากาศ

เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้เกิดแรงดัน

รอบทิศทาง เรียก แรงดันอากาศ เช่น ถ้าเป่าลูกโป่ง อากาศที่เข้าไปด้านในจะดันลูกโป่งให้พองออกและมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน

อากาศที่อยู่ภายนอกก็ออกแรงดันลูกโป่งทุกทิศทางด้วยเช่นกัน เป็นต้น


แรงดันอากาศ หมายถึง แรงที่อากาศกดลงบนผิวของวัตถุในทุกทิศทาง

ความดันอากาศ หมายถึง แรงที่อากาศกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน
1. ขนาดของแรงที่กระทำ (น้ำหนักของวัตถุ)แรงกดทับน้อย ความดันน้อย
แรงกดทับมาก ความดันมาก


2. พื้นทีที่ถูกแรงกระทำ (พื้นที่ที่ถูกกดทับด้วยวัตถุ)

พื้นที่น้อย ความดันมาก

พื้นที่มาก ความดันน้อย
1. การดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูด

2. การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดยา

3. การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะ 2 รู เพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดัน

ภายนอกกระป๋องนมทำให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้

4. การถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกัน เรียกว่า กาลักน้ำ

5. การใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจก เนื่องจากความดันอากาศภายนอกมากกว่า

ความดันอากาศภายในแป้นยาง จึงกดหัวแป้นยางให้ดูดติดกับกระจก

การดูดน้ำออกจากแก้ว

การดูดของเหลวเข้าหลอดหยด

 

 

 

กาลักน้ำ

แป้นยางดูดติดกระจก

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50483814
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!