Home arrow บทความทั้งหมด arrow แบบฝึกหัดออนไลน์ arrow แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
Home    Contactsแบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล PDF พิมพ์
แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง แรงลอยตัว  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องกลศาสตร์ของไหล  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง เครื่องมือวัดความดัน  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง กฎของปาสคาลและเครื่องอัดไฮโดรลิก

คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องแรงกระทำต่อผนังด้านข้าง คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องความตึงผิว  คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง ความหนืด คลิกครับ

แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องความดัน  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 1  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 2  คลิกครับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ของไหล ชุดที่ 3  คลิกครับ

โดย วิญญู  ปิยจันทร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50460290

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!