Home arrow วีดีโอ arrow Hovercraft บินอยู่เหนือไข่
Home    ContactsHovercraft บินอยู่เหนือไข่ PDF พิมพ์

       ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นยานเบาะอากาศหนักเป็นตันๆ ทับอยู่บนไข่ไก่ โดยไข่ไก้ไม่แตก  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


ยานเบาะอากาศ

       โฮเวอร์คราฟต์(hovercraft) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยานเบาะอากาศ (air-cushion vehicle หรือ ย่อว่า AVC)

       โฮเวอร์คราฟต์ลอยตัวโดยอาศัยพัดลมที่มีกำลังแรง ดูดและอัดอากาศแล้วส่งท่อไปยังถุงพองลมที่อยู่ข้างใต้ ถุงนี้หรือที่มักเรียกกันว่า กระโปรง ใช้สวมรอบขอบด้านล่างของท้องยานได้พอดีโดยส่วนที่ติดกับหัวเรืออาจยาวลงไปถึง 5 ม.  คลิกค่ะ

   โฮเวอร์คราฟประกอบด้วยฐานไม้หรือแผ่นพลาสติกลูกฟูกสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละประมาณ 10 เซนติเมตร ตรงกลางฐานเจาะรูกลมเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 0.5-1เซนติเมตร ใส่เดือยที่มีรูกลวงให้ปลายหนึ่งของเดือยอยู่เสมอ ผิวด้านล่างของฐาน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง ให้สูงจากฐานประมาณ 2 เซนติเมตร เพื่อไว้สวมลูกโป่งเข้ากับเดือย

 

วิธีเล่น

  • สวมลูกโป่งเข้ากับเดือยบนตัวฐานโดยยังไม่ต้องเป่าลูกโป่ง ลองเลื่อนโฮเวอร์คราฟ ไปบนพื้นที่มีผิวราบเรียบ (ถ้าได้พื้นที่ลื่นยิ่งดี) สังเกตโฮเวอร์คราฟว่าเคลื่อนที่ ได้ดีหรือไม่

  • เป่าลูกโป่งแล้วต่อเข้ากับเดือยที่ฐาน ผลักโฮเวอร์คราฟเบาๆ สังเกตว่าการเคลื่อนที่ เป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับครั้งแรก

  • ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ลองเลือกพื้นต่างๆ กัน เช่น พื้นมันเรียบ พื้นขรุขระ และลองวาง บนพื้นเอียงราบบ้าง

1.     2.

3.

โฮเวอร์คราฟเคลื่อนที่ได้อย่างไร์

เมื่อเป่าลูกโป่งให้โตเต็มที่แล้วปล่อยลมออกทางเดือยที่สวมกับลูกโป่ง ลมจะออก มาทางใต้ฐานของ โฮเวอร์คราฟ ทำให้โฮเวอร์คราฟยกตัวขึ้นเพราะอากาศจากลูกโป่ง แผ่ออกระหว่างผิวพื้นกับผิวใต้ฐานของโฮเวอร์คราฟ มีผลให้แรงเสียดทานระหว่าง ผิวสัมผัสของฐานโฮเวอร์คราฟกับพื้นลดลง แรงผลักในแนวนอนจึงดันให้โฮเวอร์คราฟ เคลื่อนที่ไปจนกว่าลูกโป่งจะแฟบ

 

ภาพตัดด้านข้างของโฮเวอร์คราฟ


ภาพตัดด้านข้างของโฮเวอร์คราฟ

จากการสังเกตนักเรียนจะพบว่าบางครั้ง โฮเวอร์คราฟจะเคลื่อนที่โดยหมุนวนไป แต่บางครั้งจะหมุนและเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางของมวลอากาศที่พุ่งออกมา เช่นเดียวกับเมื่อนักเรียนเป่าลูกโป่งแล้วปล่อยให้อากาศออก ลูกโป่งอาจวิ่งไปในทิศทางที่ ตรงข้ามกับอากาศที่ออกจากลูกโป่ง แต่สำหรับเรือโฮเวอร์คราฟจริงๆ นอกจากจะใช้ หลักการที่กล่าวมา เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรือกับผิวน้ำแล้ว ยังต้องอาศัยสิ่งที่มา ควบคุมทิศทางที่เรือจะแล่นไปด้วย

ครูคงเห็นแล้วว่า ของเล่นชิ้นนี้จะช่วยอธิบายในเรื่องการลดขนาดของแรงเสียดทานได้ ลองคิดต่อไปอีกว่า นอกจากนี้แล้วนักเรียนจะเรียนรู้ หรือได้อะไรจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้ อีกบ้าง

นักเรียนบางคนอาจอยากรู้ต่อไปว่า ลักษณะการเคลื่อนที่ของโฮเวอร์คราฟสัมพันธ์กับ รูที่อากาศออกมาหรือไม่ ตำแหน่งที่เจาะรูที่ฐานถ้าไม่อยู่ตรงกลาง ผลที่ได้จะเหมือนกับที่ เจาะรูตรงกลางหรือแตกต่างกันอย่างไร ขนาดและรูปร่างของฐานมีผลต่อการลดแรง เสียดทานหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างที่กล่าวมานี้จะนำไปสู่การสังเกต การทำนาย การตั้ง สมมติฐานการออกแบบ การทดลอง และการควบคุมตัวแปร ทั้งสิ้น ถ้านักเรียนไม่ได้ คิดต่อ ครูควรจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนลองคิด ลองทำต่อไปด้วย

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50483948
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!