Home arrow มุมเกมส์ arrow เกมแปลงรหัส
Home    Contactsเกมแปลงรหัส PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

 

สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี (สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสอง (Binary code) เป็นอักษร (ASCII code) และในทางกลับกันแปลงตัวอักษรเป็นเลขฐานสอง

กิจกรรมการเรียนรู้

เกมแปลงรหัส แบ่งเป็นเกมแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร และแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข ในแต่ละประเภทคำศัพท์ออกเป็นคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และศัพท์คอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยคำศัพท์จะมีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 8 ตัวอักษร การเล่นเกมเป็นการเติมตัวเลขฐานสอง หรือตัวอักษรตามที่โจทย์กำหนดให้ครบเป็นคำศัพท์ หากตอบได้ถูกภายในเวลาที่กำหนดก็จะชนะ ( 2 นาที)โดยจะต้องตอบคำศัพท์ให้ได้สองคำและมีโอกาสผิดได้เพียง 1 ครั้ง (ชนะ 2 ใน 3) เมื่อชนะเกม พระราชาจะปล่อยตัวผู้เล่นกลับบ้าน แต่หากแพ้ คือตอบไม่ทันเวลา 2 ครั้ง หรือพลังหมด จะต้องอยู่เป็นทาสพระราชา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51720907
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!