Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow อำนาจใหม่ Power Shift โดย ALVIN TOFFLER ขุนทอง ลอเสรีวานิช แปล
Home    Contactsอำนาจใหม่ Power Shift โดย ALVIN TOFFLER ขุนทอง ลอเสรีวานิช แปล PDF พิมพ์
 

สารบัญ

ภาคที่ บทที่   หน้า
 1

อำนาจในความหมายใหม่

1
 

1

ยุคสมัยแห่งการเคลื่อนย้ายอำนาจ

2
 

2

กล้ามเนื้อ เงินตราและมันสมอง 9

2

ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบอภิสัญลักษณ์ 9
  3 เบื้องหลังความหวือหวา 14
  4 กำลัง-อำนาจของยากูซ่า 20
  5 ความมั่งคั่ง : มอร์แกน มิลเกน และหลังจากนั้น 27
  6 ความรู้ รูปแบบใหม่ของความมั่งคั่ง 43
  7 ลัทธินิยมวัตถุ 51
  8 ที่สุดของสิ่งทดแทน 61

3

สงครามสารสนเทศ 67
  9 สงครามที่เคาน์เตอร์คิดเงินในซุปเปอร์มาร์เก็ต 68
  10 ความฉลาดภายนอก 81
  11 อำนาจสุทธิ 93
  12 สงครามมาตรฐาน 104
  13 วิศวกรและตำรวจบนไฮเวย์อิเล็กทรอนิกส์ 115
  14 สงครามสารสนเทศเบ็ดเสร็จ 126
4 อำนาจในองค์การแบบยืดหยุ่น 132
  15 การล่มสลายของระบบช่องเก็บของ 133
  16 องค์กรแบบยืดหยุ่น 145
  17 โครงสร้างแบบองค์กรยืดหยุ่น 155
  18 กฎเกณฑ์ใหม่ของการทำงาน 164
  19 ชิ้นส่วนอำนาจ 173
    บทสรุป ระบบใหม่ในการสร้างความมั่งคั่ง 186
5 การเคลื่อนย้ายของอำนาจการเมือง 192
  20 อนาคตของประชาธิปไตยมวลชน 193
  21 พรรคที่มองไม่เห็น 204
  22 อินโฟ- แท็คติค 211
  23 เมตตะ- แท็คติค 222
  24 ตลาดงานจารกรรม 242
  25 วาระด้วยสารสนเทศ 266
  26 ผู้สร้างจินตภาพ 279
  27 สื่อแห่งการโค่นล้มอำนาจ 294
  28 ชนรุ่น "สกรีนนี่ย์" 307
    บทสรุป เสียงเรียกร้องการกลับมาของยุคมืด 318
6 การเคลื่อนย้ายของอำนาจโลก 332
  29 ปัจจัย "เค" 333
  30 ประเทศเร็วกับประเทศช้า 339
  31 เมื่อสังคมนิยมปะทะกับอนาคต 354
  32 อำนาจแห่งความสมดุล 365
  33 สามเส้าแห่งอำนาจ 371
  34 นักล่าอำนาจระดับโลก 400
    บทสรุป  เสรีภาพ คำสั่ง และโอกาส 412
ภาคภาษาอังกฤษ
PART CHAP   PAGE
1

THE NEW MEANING OF POWER

435
  1 THE POWERSHIFT ERA 435
    The End of Empire 437
    God-in-a-White-Coat 440
    Bombarded by the Future 442
    The Making of a Shabby Gentility 443
  2 MUSCLE, MONEY, AND MIND 445
    High-Quality Power One 448
    Million Interferences 450
    Facts , Lies , and Truth 452
    The Democratic Difference 453
2

LIFE IN THE SUPER-SYMBOLIC ECONOMY

456
  3 BEYOND THE AGE OF GLITZ 456
    The Business Commandos 459
    Dale Carnegie and Attila the Hun 463
    The Consultant's Hidden Mission 465
  4 FORCE : THE YAKUZA COMPONENT 467
    Monopoly of Force 471
    The Hidden Gun 471
    The Trajectory of Power 474
  5 WEALTH : MORGAN, MILKEN..AND AFTER 476
    The X-Shaped Desk 477
    Milken versus Morgan 478
    Opening the Gates 479
    The Counterattack 482
    Tampons and Car Rentals 484
    The Post-Wall Street Era 486
    The Zigzag of Power 488
    The Looming Fight for Global Control 490
  6 KNOWLEDGE: A WEALTH OF SYMBOLS 492
    Inside the Skull 493
    An Epitaph for Paper 495
    Designer Currencies and Para-Money 496
    Power Failures 500
    21st - century Money 501
  7 MATERIAL-ISMO! 502
    The New Meaning of Joblessness 504
    The Spectrum of Mind-Work 508
    Lowbrows versus Highbrows 510
    Lowbrow Ideology 512
    Highbrow Ideology 514
  8 THE ULTIMATE SUBSTITUTE 518
    The Alchemy of Information 520
    Knowledge versus Capital 523
3

THE INFORMATION WARS

526
  9 THE CHECKOUT BATTLE 526
    Behind the Shoot-outs 527
    The Scent of Miss America 528
    The "Push-Money" Ploy 529
    Beyond the Supermarket 532
    The Double Payment 534
    The Intelligent Supermarket 536
    A Treat to the "Shoguns" 537
  10 EXTRA-INTELLIGENCE 538
    Bach, Beethoven , and Wang 539
    The Telephone Fad 540
    Secrets and Secret-aries 541
    Electronic Highways 543
    The Self-Aware Network 545
    Messing with the Message 547
  11 NET POWER 551
    The Search for Denim 553
    The Bingo-ed Wholesaler 554
    Real Estate and Rails 555
    Mobilizing for Electronic War 556
    The Customer Loop 558
    Business Blitzkrieg 559
    The Rise of Info-Monopolies 562
  12 THE WIDENING WAR 563
    The Half-Trillion-Dollar Stake 564
    Strategic Standards 567
    The Main Bout 569
    The Beer and Sausage Minuet 572
  13 THE EXECUTIVE THOUGHT POLICE 573
    Levels of Combat 574
    Two-Party Campaign 576
    Strategic Retreat 578
    The Giant Brain Era 580
    The Ethics of Information 583
    The Paradox Bomb 585
  14 TOTAL INFORMATION WAR 586
    Rusty Tracks and Hotel Love-Sounds 588
    Ins and Outs 591
    Wholistic Espionage 593
    A 75-Cent Error 594
4

POWER IN THE FLEX-FIRM

597
  15 The Bureaucracy-Busters 597
    An Infinity of Cubbyholes 599
    Power versus Reason 600
    "Camelephants" and Hot Potatoes 602
    Choked Channels 604
    Free-Flow Knowledge 607
    Knowledge Is Power Is Knowledge 612
  16 THE FLEX-FIRM 614
    The End of the Cookie-Cut Company 618
    The De-colonization of Business 619
    Dancing on Tables 620
    Fam-Firms of the Future 623
  17 TRIBAL CHIEFS AND CORPORATE COMMISSARS 626
    The Pulsating Organization 627
    Two-faced Organization 628
    The Checkerboard Organization 630
    The Commissar Organization 631
    The Buro-baronial Organization 631
    A Diversity of Powers 635
    The Missing Panacea 637
    The Limits of Control 640
  18 THE AUTONOMOUS EMPLOYEE 641
    Unblocking Minds 642
    The Feckless Farmer 644
    The New Chains 645
    The Electronic Proletariat 647
    Tomorrow's Work Regimen 648
    The Non-interchangeable Person 650
    Two Imperatives 651
    The Demand for Access 653
  19 THE POWER-MOSAIC 656
    From Monoliths to Mosaics 658
    Meat-Cleaver Management 660
    The Monopolists Inside 662
    In the Belly the Behemoth 665
    Relational Wealth 667
    Power in Mosaics 668
    Beyond the Corporation 670
 

CODA: THE NEW SYSTEM FOR WEALTH CREATION

672
    The New Economic Metabolism 673
    A Hailstorm of Pleas 674
    Tomorrow's Wealth 678
5

POWERSHIFT POLITICS

680
  20 THE DECISIVE DECADES 681
    Dynasties and Democracies 682
    Shifting Levels 683
    Earth Politics 686
    An Explosion of Ethnics 687
    Mosaic Democracy 689
    Pivotal Minorities 690
  21 THE INVISIBLE PARTY 694
    The Ministry of the 21st Century 695
    The Global Buzzword 697
    Stripping for Action 698
    Disappearance of the Hierarchs 700
    Secret Teams and Plumbers 701
  22 INFO-TACTICS 704
    Alfalfa Secrets and Guided Leaks 705
    The Masked Source 707
    Back-stabbers and Back-channels 710
    The Double-channel Ploy 712
    On the Receiving End 712
    Massaging the Message 713
    In-fighters and Savvy Staffers 715
  23 META-TACTICS 717
    Eskimos and Mind-Workers 718
    Truth versus Power 720
    The Kidnapped Finger 722
    Chernobyl in the Ballot Box 723
    Gimme a Number! 725
    Data Base Deception 727
    Phantom People 731
  24 A MARKET FOR SPIES 736
    Butterflies and Bombs 737
    The Kremlin's Limousines 739
    The Main Competitors 741
    Swapping Secrets 743
    The Looming Giants 746
    Warplanes and "Watch Lists" 747
    Line X versus James Bond 750
    The Coming Eco-Wars 754
    The Privatization of Spying 755
    The New Meaning of "Private Eye" 758
    Contradictions at the Core 761
  25 THE INFO-AGENDA 763
    A Hunger for Knowing 764
    Bombs and AIDS Victims 768
    The New Global Feedback 771
    The Indiana Johnes Code 772
  26 THE IMAGE MAKERS 776
    The Multi-channel Society 779
    The Arrival of Choice 781
    The Coming Eurovision 783
    The Global Sell 785
    The New Barons 787
    The Forging of Global Opinion 790
  27 SUBVERSIVE MEDIA 793
    The Nasty Little Man on TV 794
    Three Media Modes 798
    Media-fusion 799
    Valleys of Ignorance 800
    The Revolutionists' Media Strategy 801
    The China Syndrome 803
  28 THE "SCREENIE" GENERATION 806
    The Slave Golfer 808
    A Decadent Luxury 809
    More Than Compassion 811
    Electronic Activism 813
    The Information Divide 815
    The New Alliance 817
 

CODA: YEARNINGS FOR A NEW DARK AGE

820
    Holy Frenzy 821
    Eco-theocracy 826
    The New Xenophobes 832
6

PLANETARY POWERSHIFT

839
  29 THE GLOBAL "K-FACTOR" 839
    Pyramids and Moonshots 841
    Hand-me-down Economics 842
  30 THE FAST AND THE SLOW 845
    Coming Home 847
    Strategic Real Estate 851
    Beyond Raw Materials 853
    Expensive Cheap Labor 855
    Hyper-speeds 856
    Electronic Gaps and Dynamic Minorities 859
  31 SOCIALISM'S COLLISION WITH THE FUTURE 864
    The Breaking Point 865
    The Pre-cybernetic Machine 866
    The Property Paradox 868
  32 THE POWER OF BALANCE 871
    The Democratization of Death 871
    The Ocean of Capital 874
    The New Architecture of Knowledge 875
    The One-Legged Soviet 876
  33 TRIAD : TOKYO...BERLIN..WASHINGTON 878
    The Japanese Gun 878
    The Economic Godzilla 879
    The Juku Race 881
    The New Ost-Strategie 886
    Europe's Morning After 890
    From Leftism to Semiology 893
    The Wounded Giant 895
    The Declining Twins 899
    The Woody Allen Impact 900
    A Choice of Partners 905
  34 THE GLOBAL GLADIATORS 909
    The Resurrection of Religion 909
    The Empire of Cocaine 912
    The Dispersed "Oppressor" 913
    The Corporate Condottieri 915
    The U.N.-Plus 916
    New-Style Global Organizations 917
    CODA : FREEDOM, ORDER , AND CHANCE 921
    ASSUMPTIONS 925

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44626816
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!