Home arrow การทดลอง arrow วิธีโบราณที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของแสง
Home    Contactsวิธีโบราณที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของแสง PDF พิมพ์
 

วิธีโบราณที่ใช้สำหรับวัดความเร็วของแสง  ดังรูป  อุปกรณ์ประกอบด้วย ล้อหมุนมีขอบเป็นช่อง  แหล่งกำเนิดแสง  และกระจก  ให้ลำแสงจากแหล่งกำเนิดส่องผ่านช่องของขอบล้อไปที่กระจก  และสะท้อนกลับมาโดยกะตำแหน่งการหมุนของล้อให้ลำแสงผ่านช่องถัดไปพอดี    กำหนดให้รัศมีของล้อเท่ากับ  5  cm  และแบ่งขอบล้อออกเป็น  500 ช่อง      ถ้ากระจกวางห่างจากล้อ  500 เมตร และแสงเราทราบก่อนแล้วว่ามีความเร็ว  3.0 x 105  km/s   จงหา a)  ความเร็วเชิงมุมของล้อ   b)  ความเร็วเชิงเส้นของขอบล้อ  คลิกดูภาพเคลื่อนไหว  คลิกค่ะ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46749045

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!