Home arrow วีดีโอ arrow บอลลูนหมุน (Magnus effect)
Home    Contactsบอลลูนหมุน (Magnus effect) PDF พิมพ์

บอลลูนหมุน 1/2บอลลูนหมุน 2/2บอลลูนหมุน 1/2

 

Magenn Rotor Kite Magnus effect

    เพื่อให้เกิดแรงที่เกิดจากการแตกต่างของความดันอากาศ จึงหมุนบอลลูนดังรูป จึงเกิดความดันอากาศที่แตกต่างกัน เรียกปรากฎนี้ว่า  Magnus effect  คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


บอลลูนหมุน 2/2

Magenn wind power electrical generator system Magnus effect

    ปั่นกระแสไฟฟ้าโดยอาศัย ผลของ Magnus effect คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50460111

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!