Home arrow แผ่นใส arrow ดีบุก
Home    Contactsดีบุก PDF พิมพ์

     ปี พ.ศ.2061 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ไทยได้ทำสัญญาพระราชไมตรีกับโปรตุเกส โดยให้ตั้งห้างรับซื้อดีบุกจากภาคใต้ ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการส่งดีบุกเป็นเครื่องราชบรรณาการ ไปถวายพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส และในปี พ.ศ. 2228 ก็ได้ทำสัญญาให้ฝรั่งเศสค้าขายแร่ดีบุกที่ภูเก็ต และเมืองบริวารได้แต่เพียงผู้เดียว คลิกค่ะ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51745615

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!