Home arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow เซอร์ วิลเลียม โรแวน แฮมิลทัน (Sir William Rowan Hamilton )
Home    Contactsเซอร์ วิลเลียม โรแวน แฮมิลทัน (Sir William Rowan Hamilton ) PDF พิมพ์

    เซอร์ วิลเลียม โรแวน แฮมิลทัน (Sir William   Rowan Hamilton ค.ศ. 1805-1885) เกิดที่เมือง  Dublin, ประเทศ Ireland เมื่อ วันที่ 4สิงหาคม  ปี  ค.ศ.1805  (พ.ศ.  2348)  เป็นชาว  ไอรีส  นักคณิตศาสตร์มีผลงานในด้านพีชคณิต ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์

   ในปี ค.ศ. 1843 เขาได้สร้างจำนวนชนิดใหม่ขึ้นเรียกว่า ควอเทอร์เนียน เป็นจำนวนที่เขียนได้ ในรูป  a+bi+cj+dk  โดยที่ a, b, c และ  d   เป็นจำนวนจริง


    ควอเทอร์เนียนมีคุณสมบัติต่างไปจากจำนวนธรรมดาสามัญกล่าวคือไม่มีสมบัติการ สลับที่ เมื่อพูดถึงจำนวน เรามักจะคิดว่า จำนวนตัวหน้าคูณจำนวนตัวหลัง จะได้ผล ลัพธ์เท่ากับจำนวนตัวหลังคูณจำนวนตัวหน้า เขียนได้ในรูป ab = ba แต่ควอเทอร์เนียน ไม่เป็นเช่นนั้น ij = k แต่ ji = -k แสดงว่า ij > ji
    แฮมิลทัน ได้รับเกียรติว่าเป็นผู้ให้ กำเนิดวิชาเมตริก ร่วมกับ เจมส์ โจเซฟ ซิลเวสเทอร์ (James Joseph Sylvester ค.ศ. 1814 - 1897) และอาร์เทอร์ เคเลย์ (Arthur Cayler ค.ศ. 1821 - 1895) ทั้งสองท่านนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ     
   -  Sir William Rowan Hamilton   เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 2  กันยายน  ปี ค.ศ.  1885  (พ.ศ. 2428 )รวมมีอายุ 80  ปี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46861277

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!