Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow ปฏิทินโหราศาสตร์ 150 ปี (2425-2575)
Home    Contactsปฏิทินโหราศาสตร์ 150 ปี (2425-2575) PDF พิมพ์
 

คำนวณโดย "ห้องโหรศรีมหาโพธิ์"

สารบัญ

ภาค 1

  หน้า
กำเนิดวัน 2
กำเนิดเดือน 7
กำเนิดปี 15
กำเนิดศักราช 18
-พุทธศักราช (พ.ศ.) 19
-คริสต์ศักราช (ค.ศ.) 21
-มหาศักราช (ม.ศ.) 22
-จุลศักราช (จ.ศ.) 23
-รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) 24
-หลักการเทียบศักราช 26
ประเพณีสงกรานต์ 36
-วันเถลิงศก 39
-วันเนา 41
-วันมหาสงกรานต์ 42
ตำนานนิทานกำเนิดสงกรานต์ 43
อิริยาบถนางสงกรานต์ขี่พาหนะ 55
เกณฑ์พิรุณศาสตร์-ธารธิคุณ 56
เกณฑ์ธัญญาหาร 58
นาคให้น้ำประจำปี 60
หลักการหาเกณฑ์ดี - ร้าย 61
การดูเมฆ-ดูดวงจันทร์ 64
ดูฝน-ดูท้องฟ้า 65
แรกนาขวัญ 68
หว่านข้าวตกกล้า 69
ดวงชะตากำเนิดวันต่างๆ 69
ดวงชะตากำเนิดเดือนต่างๆ 73
ดวงชะตากำเนิดปีต่างๆ 77
ตำราเศษพระจอมเกล้าฯ 81
หลักพยากรณ์เดือนเกิด 84
เดือนคู่มิตร- วันคู่มิตร 85

ภาค 2

ปฏิทิน 150 ปี (พ.ศ. 2425-2575) 89

ภาค 3

หมวดปกิณกะ 391
-ปีเกิดของท่านเป็นธาตุ-ชันษาอะไร 392
-ชาติแห่งวันเกิด-ปีเกิด 394
-ทักษาพยากรณ์ 354
หลักการตั้งชื่อ 398
-นามเทวดาเสวยอายุ 399
-อักษรประจำวันทั้ง 7 400
-มหาทักษา 401
-เกณฑ์หาอักษรตั้งชื่อ 404
-การประกอบคำเป็นชื่อ 406
-วิวัฒนาการภาษาไทย 408
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ระเบียบชื่อบุคคล พ.ศ. 2506 413
-หมวดที่ 1 การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง 414
-หมวดที่ 2 การเปลี่ยนชื่อสกุล  
และตั้งชื่อสกุลใหม่ 416
-หมวดที่ 3 การเปลี่ยนชื่อสกุล  
 โดยร่วมชื่อสกุล 418
ชื่อตัวอย่าง วันอาทิตย์ 421
-วันจันทร์ 428
-วันอังคาร 428
-วันพุธ , วันเสาร์ 432
-วันพฤหัสบดี 437
-วันพุธกลางคืน 445
-วันศุกร์ 449
-ตัวอย่างชื่อตามอักษร 455
ฉายานุกรม สำหรับพระอุปัชฌาย์ตั้งชื่อ  
ฉายาให้นาคบวชใหม่ 491
-ฉายาวันอาทิตย์ 491
-ฉายาวันจันทร์ 493
-ฉายาวันอังคาร 495
-ฉายาวันพุธ (กลางวัน) 497
-ฉายาวันเสาร์ 497
-ฉายาวันพฤหัสบดี 500
-ฉายาวันศุกร์ 502
-ฉายาวันพุธ (กลางคืน) 503
-หลักการเปลี่ยนศัพท์เวลาสวดขานนาค 504
ตำหรับมหาฤกษ์ 504
-ศุกลปักษ์ (ฤกษ์ข้างขึ้น) 505
-กาฬปักษ์ (ฤกษ์ข้างแรม) 510
ฤกษ์เดินทางแสวงโชคลาภ 515
-ก.ทิศผีหลวง 515
-ข.ทิศเทพเจ้า 516
-ค.ทิศหลาวเหล็ก 517
-ง.ยามอุบากอง (ยันต์พม่าแหกคุก) 518
ยามดี-ยามร้าย 520
-วันอาทิตย์ 520
-วันจันทร์ 521
-วันอังคาร 522
-วันพุธ 523
-วันพฤหัสบดี 524
-วันศุกร์ 525
-วันเสาร์ 526
ปกิณณะกมงคล  
-นิมิตฝัน 528
-นุ่งผ้าใหม่ 528
-สระหัวใหม่, ทาน้ำมัน , ตัดเล็บ 529
-ตัดผมใหม่ , กำเนิดสงกรานต์ 530

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47623065
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!