Home arrow บทความทั้งหมด arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ ในศตวรรษใหม่
Home    Contactsทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ ในศตวรรษใหม่ PDF พิมพ์

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า

1

มหาสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลก

1

  ทรรศนะบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันมหาอำนาจในโลก 16
  ความพินาศในบริเวณที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์โดยฉับพลัน 17
  การพยากรณ์จำนวนผู้สิ้นชีวิตในบริเวณที่ถูกโจมตีด้วยหัวรบนิวเคลียร์ 24
2 ภัยพิบัติจากระเบิดนิวเคลียร์ หรือหัวรบนิวเคลียร์ 29
  การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ 31
  แรงระเบิดทำลายชีวิตคนได้อย่างไร 34
  การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากผลของการแผ่รังสี 43
  ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว 44
  คลื่นพลังงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ 44
  ผลจากการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร์ในเขตจำกัด 48
  ผลทางการรักษาพยาบาล 49
  อาหาร 51
  การอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 51
  ผลต่อนานาชาติ 52
3 แผนเตรียมการป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 53
  การป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียต 60
  ในประเทศจีน 62
  ประเทศสวิส 65
  ประแทศสวีเดน 67
  ประเทศฟินแลนด์ 68
  ประเทศนอร์เวย์ 69
  ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี 69
  ประเทศทางตะวันออกกลาง 70
  ประเทศฝรั่งเศส 71
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 72
  ประเทศอังกฤษ 78
  การอพยพประชาขนเพื่อหลบภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ 86
4 ทางรอดชีวิตจากภัยพิบัติสงครามนิวเคลียร์ 91
  ปัญหาและความสำคัญ ในการสร้างที่หลบภัยหรือหลุบหลบภัย 94
  การอพยพผู้คนออกจากเขตอันตราย 96
  บริเวณเขตยุทธศาสตร์หรือเขตเป้าหมายการโจมตี 98
5 ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวอพยพ 99
  สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย 101
  ก่อนเดินทางออกจากบ้าน 103
  การเดินทาง 103
  การสร้างที่หลบภัยหรือหลมหลบภัย 105
  หลุมหลบภัยหรือที่หลบภัยจากแรงดันระเบิดจากระเบิดนิวเคลียร์ 105
  ที่หลบภัยป้องกันฝุ่นกัมมันตรังสี 107
  การช่วยเหลือตนเอง 108
  การเลือกที่หลบภัย ( หรือหลุมหลบภัย) 109
  สิ่งที่ป้องกันการแผ่รังสี 110
  การหลบภัยในบ้านหรือตึก 114
  หลุมหลบภัยในที่สาธารณะ 115
6 ทางหนีภัยขณะถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 117
  ก่อนการระเบิด 117
  ระหว่างการเกิดระเบิดขึ้น 118
  ข้อควรปฏิบัติตนในช่วงเกิดระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันขณะอยู่ในที่กลางแจ้ง 118
  ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในรถ 120
  การป้องกันตัวขณะอยู่ภายในบ้าน โรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน 121
  สัญญาณเตือนภัยจากการโจมตี 122
  อันตรายจากฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout) 122
7 การจัดการภายในที่หลบภัยหรือหลุมหลบภัย 125
  การวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่หลบภัย   หรือหลุมหลบภัยสาธารณะภายในประเทศ 136
8 ปฏิบัติการหลังจากถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 141
  การจัดการเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิต 141
  การปฏิบัติการช่วยชีวิต 142
  วิธีการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักขังอยู่ในห้องหลบภัยหรือหลุมหลบภัยที่ถูกซากตึกหรือสิ่งต่างๆทับถม 143
  การแจกจ่ายอาหาร 145
  การแจกจ่ายน้ำประปา 148
  การบริการรักษาพยาบาล 151
  การสุขาภิบาลและการสาธารณสุข 154
  การใช้พลังงาน 155
  การขนส่ง 156
  การสื่อสาร 156
9 ข้อเสนอแนะในการสร้างชุมชนใหม่หลังจากเหตุการณ์สงบลง 159
  หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการสร้างชุมชนขึ้นใหม่ 159
  หน้งสืออ้างอิง 163 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50942364

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!