Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow เหตุการณ์สำคัญด้านอาวุธนิวเคลียร์
Home    Contactsเหตุการณ์สำคัญด้านอาวุธนิวเคลียร์ PDF พิมพ์

    อาวุธนิวเคลียร์ นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทด้วยกำลัง และสุดยอดพลังอำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อรองทางการเมือง การทหาร เหตุการณ์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นความเป็นมาโดยสังเขปของอาวุธนิวเคลียร์ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

- 1895 วิลเฮล์ม รึนต์เก็น (Wilhelm Roentgen) พบรังสีเอ็กซ์ (x-rays)
- 1898 แมรี คูรี (Marie Curie) พบธาตุเรเดียม (radium) และโปโลเนียม (polonium) อันเป็นธาตุกัมมันตรังสี
- 1905 อัลเบอร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) ประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพ (e = mc2) อันเป็นทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน
- 1911 ยอร์จ ฟอน ฮีฟซี (Georg Von Hevesy) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำลำแสงกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ อันต่อมาสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์อย่างได้ผล (ยอร์จ ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1943)
- 1927 เฮอร์แมน บลุมการ์ต (Herman Blumgart) ใช้ลำแสงกัมมันตรังสีในการรักษาโรคหัวใจเป็นคนแรก
- ธ.ค. 1938 อ็อตโต ฮาห์น (Otto Hahn) และ ฟริตซ์ สตราสซ์แมน (Fritz Strassman) สาธิตการทำงานแบบกระจายตัวของนิวเคลียร์ (nuclear fission)
- ส.ค. 1939 อัลเบอร์ต ไอสไตน์ มีสารถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ (President Roosevelt) แจ้งความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยด้านนิวเคลียร์และความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ของเยอรมนี เป็นผลในทันทีให้ประธานาธิบดีรูสเวลต์แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อศึกษาวิจัยด้านนิวเคลียร์เพื่อกิจกรรมทหาร (the military implication of atomic research)
- ก.ย. 1939 เยอรมนี ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolph Hitler) บุกโปแลนด์ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 ส่งผลให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี อันนำไปสู่มหายุทธ์ครั้งสำคัญ…สงครามโลกครั้งที่สอง
- มิ.ย. 1940 เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นลงนามร่วมมือกันทางทหาร
- ก.ค. 1941 ญี่ปุ่นบุกจีนและเวียดนาม (อินโดจีนฝรั่งเศส)
- ธ.ค. 1941 ญี่ปุ่นถล่มฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ทำให้สหรัฐเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง
- ก.ย. 1942 สหรัฐอเมริกาจัดตั้งโครงการแมนฮัตตัน (Manhattan Project) ขึ้นอย่างลับ ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ให้สำเร็จก่อนเยอรมนี
- พ.ย. 1942 เมืองลอส อลามอส (Los Alamos) ในมลรัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico) ได้รับเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา
- 1943 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ด (Hanford Nuclear Reactor) ถูกสร้างขึ้นที่เมืองริชแลนด์ (Richland) มลรัฐวอชิงตัน (Washington) ภายใต้โครงการแมนฮัตตัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตธาตุพลูโตเนียม
- ก.ย. 1944 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ดเริ่มปฏิบัติการ
- พ.ค. 1945 เยอรมนียอมแพ้
- ก.ค. 1945 สหรัฐอเมริกาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกที่สนามทดสอบใกล้เมืองอลามากอร์โด (Alamagordo) มลรัฐนิวเม็กซิโก
- ส.ค. 1945 สหรัฐอเมริกาถล่มเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ เป็นผลให้ญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข
- ก.ค. 1946 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Act : AEA) และจัดตั้งคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Commission : AEC) ขึ้น
- ธ.ค. 1946 โครงการแมนฮัตตันถูกยกเลิก ปฏิบัติการต่อไปนับจากนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู การวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ดำเนินการภายใต้การควบคุมของฝ่ายพลเรือน
- เม.ย.-พ.ค. 1948 สหรัฐอเมริกาทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก (ปฏิบัติการหินทราย : Operation Sandstone) ถึงขณะนี้ สหรัฐอเมริกามีระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครองจำนวน 50 ลูก
- เม.ย. 1949 สหภาพโซเวียตสามารถประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จ
- ม.ค. 1950 ประธานาธิบดีทรูแมน (President Truman) สั่งให้คณะกรรมธิการพลังงานปรมาณูดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระเบิดไฮโดรเจน (H-bomb)
- ก.พ. 1950 วุฒิสมาชิก โจเซฟ แม็คคาร์ธี (Joseph McCarthy) ประกาศสงครามทางลัทธิกับฝ่ายคอมมิวนิสต์
- มิ.ย. 1950 เกิดสงครามเกาหลี
- ธ.ค. 1951 อุปกรณ์สำคัญทางอิเล็กทรอนิคสำหรับระเบิดนิวเคลียร์แบบกระจายตัว ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นที่สถานีปฏิกรณ์แห่งชาติ (National Reactor Station) มลรัฐไอดาโฮ [สถานีฯ แห่งนี้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Laboratory)]
- ต.ค. 1952 สหรัฐอเมริกาสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มลรัฐเซาธ์คาโรไลนา (South Carolina)
- ธ.ค. 1953 ประธานาธิบดีไอเซนเฮาร์ (President Eisenhower) ประกาศจะร่วมมือกับนานาประเทศในการนำ ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวคลียร์ไปใช้ทางสันติ
- ม.ค. 1954 เรือดำน้ำยูเอสเอสนอติลุส (U.S.S. Nautilus) เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของสหรัฐอเมริกา ออกปฏิบัติการเป็นครั้งแรก จอห์น ดูลส์ (John Dulles) รัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายตอบโต้อย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการก้าวร้าวใด ๆ ก็ตามของฝ่ายคอมมิวนิสต์
- ส.ค. 1954 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ
- ก.ค. 1955 มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ทางสันติในมลรัฐไอดาโฮเป็นแห่งแรก
- พ.ย. 1956 นิคิตา ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) นายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียต ประกาศท้าทายฝ่ายตะวันตก
- ก.ย. 1957 สหรัฐอเมริกาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินเป็นครั้งแรกในทะเลทราย บริเวณเมืองลาสเวกัส
- ต.ค. 1957 สหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นไปในอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ รวมทั้งจัดตั้งคณะผู้ตรวจการสากล และจัดทำระบบตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการนำวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ในกิจกรรมทหาร
- ธ.ค. 1957 สหรัฐอเมริกาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเป็นแห่งแรกที่มลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย
- ต.ค. 1959 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยเอกชนสหรัฐฯเป็นครั้งแรกในมลรัฐอิลลินอยส์
- มิ.ย. 1960 นิคิตา ครุสชอฟ นายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียต ประกาศให้การสนับสนุนสงครามปลดแอก
- ม.ค. 1961 ประธานาธิบดี เคนเนดี (President Kennedy) ประกาศให้การสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
- เม.ย. 1961 องค์การประมวลข่าวกลาง (Central Intelligence Agency : CIA) ของสหรัฐฯ ส่งสายลับลักลอบเข้าไปในประเทศคิวบา
- ต.ค. 1962 มีการพบขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตในประเทศคิวบา สหรัฐฯ ทำการปิดล้อมคิวบาเป็นเวลา 13 วัน จนกระทั่งสหภาพโซเวียตรับปากว่าจะถอนขีปนาวุธดังกล่าวออกไป ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับจะถอนขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งอยู่ในประเทศตุรกีออกไปเช่นเดียวกัน
- มิ.ย. 1963 สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ร่วมกันติดตั้งระบบสื่อสารสายด่วน (hotline) ระหว่างทำเนียบขาว(the White House) และพระราชวังเครมลิน (the Kremlin) เพื่อป้องกัน “อุบัติเหตุ” นิวเคลียร์
- ส.ค. 1963 สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาจำกัดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (Limited Test Ban Treaty) สนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ และใต้น้ำ
- มี.ค. 1965 สหรัฐส่งกองทัพเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม นับเป็น “สงครามตัวแทน” ครั้งสำคัญระหว่างค่ายเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์
- ก.ค. 1968 สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Nonproliferation Treaty : NPT)
- ก.ค. 1969 นีล อาร์มสตรอง (Neil ArMStrong) นักบินอวกาศสหรัฐฯ เป็นคนแรกที่ก้าวเท้าลงบนดวงจันทร์
- ม.ค. 1970 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental Policy Act) มีสาระสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นตระหนักถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างต่างๆ
- ธ.ค. 1970 องค์การป้องกันสภาพแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Environmental Protection Agency) ได้รับการจัดตั้งขึ้น
- ม.ค. 1973 สหรัฐอเมริกาลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกสงครามเวียดนาม
- ต.ค. 1974 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายปรับปรุงองค์กรด้านพลังงาน (The Energy Reorganization Act) ผลจากกฎหมายนี้คือ มีการจัดตั้งองค์กรบริหารการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน (The Energy Research and Development Administration) และคณะกรรมาธิการจัดวางกฎระเบียบด้านนิวเคลียร์ (The Nuclear Regulatory Commission)
- ต.ค. 1976 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร (The Resource Conservation and Recovery Act) มีสาระสำคัญในการป้องกันสุขภาพอนามัยของประชากรและรักษาสภาพแวดล้อมจากสิ่งมีพิษต่าง ๆ เช่น กากนิวเคลียร์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น
- เม.ย. 1977 ประธาธิบดี คาร์เตอร์ (President Carter) ยับยั้งการนำกลับมาใช้อีกของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากเตาปฏิกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
- ส.ค. 1977 ยานอวกาศวอยาเจอร์ 2 (Voyager 2) ที่บรรจุแถบบันทึกเสียงทักทายภาษาต่าง ๆ ขึ้นไปในอวกาศ ยานลำดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีพลูโตเนียมเป็นเชื้อเพลิง
- ต.ค. 1977 สำนักงานการพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy : DOE) ได้รับการจัดตั้งขึ้นแทนองค์กรบริหารการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
- เม.ย. 1978 สหรัฐอเมริกายับยั้งการพัฒนาระเบิดนิวตรอน (Neutron Bomb) ที่มีศักยภาพในการทำลายชีวิตเท่านั้นแต่คงสิ่งก่อสร้างไว้
- มี.ค. 1979 มีการรั่วของกัมมันตภาพรังสีเล็กน้อยจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย
- มิ.ย. 1979 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ (The Strategic Arms Limitations Treaty : SALT)
- ธ.ค. 1979 สหภาพโซเวียตรุกรานอัฟกานิสถาน
- ธ.ค. 1980 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่รังสีในระดับต่ำ มีสาระสำคัญในการควบคุมกากนิวเคลียร์จากโรงงาน และโรงพยาบาล
- ม.ค. 1983 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายว่าด้วยนโยบายกากนิวเคลียร์ (The Nuclear Waste Policy Act) มีสาระสำคัญในการควบคุมกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่รังสีในระดับสูง
- มี.ค. 1983 ประธานาธิบดีเรแกน (President Reagan) ประกาศโครงการสตาร์วอร์ มีเป้าหมายหลักในการทำลายขีปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามที่ยิงมา
- ส.ค. 1985 สหภาพโซเวียตประกาศหยุดพักการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
- ม.ค. 1986 ประธานาธิบดีกอร์บาชอพ (Gorbachev) แห่งสหภาพโซเวียตเรียกร้องให้หยุดการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2000
- เม.ย. 1986 มีการรั่วของรังสีอย่างรุนแรงจากโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl Nuclear Reactor) ของสภาพโซเวียต
- มี.ค. 1987 ประธานาธิบดีกอร์บาชอพเสนอให้มีการลดจำนวนขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยปานกลางในยุโรปข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO)
- ธ.ค. 1987 ประธานาธิบดีเรแกน และประธานาธิบดีกอร์บาชอฟ ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยปานกลาง
- พ.ย. 1989 กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลง รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกหลายประเทศล่มสลาย
- ต.ค. 1990 เยอรมนีรวมกันอีกครั้ง
- พ.ย. 1990 ความร่วมมือระหว่างค่ายเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ทำให้ยุติสงครามเย็นลงได้
- ก.ค. 1991 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลลงในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 7 ปี
- 1992 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ดหยุดภารกิจผลิตวัสดุนิวเคลียร์
- 1993 สำนักงานการพลังงาน (DOE) แห่งสหรัฐอเมริกาดำเนินการกำจัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีตลอดระยะเวลาแห่งยุคนิวเคลียร์ที่ผ่านมา
 


ที่มา :
อดิศร ฟุ้งขจร. การตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินโดยวิธีทางแผ่นดินไหว. กรมอุตุนิยมวิทยา, กรุงเทพฯ, กันยายน - ธันวาคม 2530.
อุทกศาสตร์, กรม. สถิติการทดลองระเบิดนิวเคลียร์. กองทัพเรือ, กรุงเทพฯ, มิถุนายน 2542

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46874329

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!