Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Home    Contactsโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ PDF พิมพ์

หน้า 10

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

    การใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสภาวะปกติจะทำให้ประชาชนได้รับรังสีน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 1.5 เท่า เนื่องจากการเผาไหม้ถ่านหินจะทำให้สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติที่ปะปนอยู่ในถ่านหินฟุ้งกระจายออกสู่บรรยากาศ ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานภายใต้ระบบที่ปิดมิดชิด ป้องกันการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี

    อย่างไรก็ตาม หากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วอาจมีการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี ซึ่งจะส่งผลกระทบทางรังสีอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ออกแบบและก่อสร้างให้มีความปลอดภัยสูงสุด (โดยค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สูงมากนั้นส่วนหนึ่งประมาณ 30% ใช้ในการติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ อาจมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบัติงาน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพียงเหตุขัดข้องธรรมดาที่เกิดขึ้นตามโรงไฟฟ้าทั่วไปเช่น ท่อน้ำรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น เนื่องจากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงทำให้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษทำให้รู้สึกเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

    สถิติในรอบ 40 ปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูจำนวน 9 ครั้ง โดยอุบัติเหตุทั้งหมดมีเพียงอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเท่านั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต

    อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี พ.ศ.2529 เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเดินเครื่องไฟฟ้าตามปกติ แต่เป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อดำเนินการทดลองภายในโรงไฟฟ้า โดยตัดระบบความปลอดภัยทั้งหมดออกส่งผลให้เกิดระเบิด เนื่องจากไอน้ำความดันสูงและเพลิงลุกไหม้ มีเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 31 คนผู้บาดเจ็บเนื่องจากรังสี 203 คนและต้องอพยพประชาชนโดยรอบรัศมี 30 กิโลเมตร

    ต่อมาในปีพ.ศ.2539 เมื่ออุบัติเหตุผ่านไปได้ 10 ปี องค์การอนามัยโลกได้สรุปผลการดำเนินงานการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่ามีอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ในเด็กเพิ่มขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน คาดว่าเป็นผลมาจากการได้รับไอโอดีนรังสีเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งชนิดนี้สามารถรักษาให้หายได้หากอาการยังไม่ลุกลาม ทั้งนี้ไม่พบความผิดปกติของการเกิดโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว แต่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีผลกระทบทางรังสีมีอาการทางประสาทเพิ่มขึ้น เนื่องจากความหวาดกลัวอันตราย ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลให้หมดความวิตกกังวลต่อไป

    ดังจะเห็นได้ว่านอกจากระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว มาตรการด้านการควบคุมความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สถิติอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมที่ร้ายแรง

 

ปี พ.ศ.

สถานที่

เหตุการณ์

จำนวน ผู้เสียชีวิต

จำนวน ผู้บาดเจ็บ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2464

Oppau เยอรมนี

แอมโมเนียมไนเทรต 3000 ตันเกิดระเบิด

561

1500

-

2487

Cleveland สหรัฐอเมริกา

เพลิงไหม้ก๊าซธรรมชาติเหลว 3000 ตัน

128

200-400

-

2491

Ludwigshafen เยอรมนี

เกิดการระเบิดของไอระเหย

207

3818

-

2509

Aberfan สหราชอาณาจักร

เกิดการถล่มของกองกากถ่านหิน

147

*

-

2519

Seveso อิตาลี

สารไดออกซีนรั่ว

*

634

พื้นที่ได้รับความเสียหาย เป็นระยะทาง 4 กม. สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตนับพัน

2522

Mississauga แคนาดา

คลอรีนรั่วจากอุบัติเหตุทางรถไฟ

-

-

-

2527

Mexico City เม็กซิโก

เพลิงไหม้จากก๊าซ LPG 6000 ตันเป็นเวลานาน 18 ชม.

>500

7097

-

Bhopal อินเดีย

ก๊าซเมทธิลไอโซไซยาเนต 30 ตันเกิดการรั่ว

>2000

200000

-

2529

Basle สวิสเซอร์แลนด์

เพลิงไหม้อาคารเก็บสารเคมี เกิดผลกระทบ แก่สิ่งมีชีวิตในแม่น้ำไรน์ เป็นระยะทาง 250 กม. และก่อให้เกิด มลภาวะทางอากาศ

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46217736

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!