Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow MINI PHYSICS For entrance  ว 421 ม.4- เล่ม 1 ของ ธีรศานต์ ปรุงจิตวิทยาภรณ์
Home    ContactsMINI PHYSICS For entrance  ว 421 ม.4- เล่ม 1 ของ ธีรศานต์ ปรุงจิตวิทยาภรณ์ PDF พิมพ์

สารบัญ

บทที่   หน้า
1 บทนำ 4
  ตอนที่ 1 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบท 1 5
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 1 (ชุดที่ 1) 23
  วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 1 (ชุดที่ 2) 32
  วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 1 (ชุดที่ 3) 41
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์โจทย์ท้ายแบบเรียน (สสวท.) 50
2 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 55
  ตอนที่ 1 สรุปประเด็นสำคัญเกียวกับบท 2 56
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 2 (ชุดที่ 1) 102
  วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 2 (ชุดที่ 2) 112
  วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 2 (ชุดที่ 3) 121
  วิเคราะห์แนวข้อสอบบท 2 (ชุดที่ 4) 124
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์โจทย์ท้ายแบบเรียน (สสวท.) 128
3 แสงและการเห็น 134
  ตอนที่ 1 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบท 3 (พร้อมตัวอย่างคำนวณ) 135
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์แนวข้อสอบภาคทฤษฎี 333
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์แนวข้อสอบภาคคำนวณ 400
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์โจทย์ท้ายบทเรียน (สสวท.) 496
4 ปรากฎการณ์คลื่น 507
  ตอนที่ 1 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบท 4 (พร้อมตัวอย่างคำนวณ) 508
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์แนวข้อสอบภาคทฤษฎี 604
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์แนวข้อสอบภาคคำนวณ 644
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์โจทย์ท้ายแบบเรียน (สสวท.) 696

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46841289
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!