Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ลองฟังเสียงก้อง
Home    Contactsลองฟังเสียงก้อง PDF พิมพ์
    ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเสียงก้องเกิดจากเสียงสะท้อนที่เข้าสู่หูผู้ฟังเป็นเวลาห่างจากเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงน้อยกว่า 0.1 วินาที ความหน่วงของระบบประสาทจะทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียง โดยตรงกับเสียงสะท้อนเป็นเสมือนเสียงที่ต่อเนื่องกัน

   แต่บางครั้งเสียงสะท้อนก็ไม่ได้สะท้อนจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นเพียงครั้งเดียว แต่เกิดการสะท้อนไปมาหลายครั้งก่อนที่จะเข้าสู่หูของเรา ยกตัวอย่างเช่นการพูดในห้องซึ่งมีผนังสี่ด้านเพดาน และพื้น เสียงพูดที่เข้าสู่หูของเราจะเป็นเสียงที่เกิดจากการสะท้อนไปมาในห้องหลายครั้ง จึงทำให้เราได้ยินเสียงก้องยาวนาน แต่หากเสียงสะท้อนไปมาน้อยครั้งเราก็จะได้ยินเสียงก้องสั้นๆ

   ทดลองฟังเสียงก้องข้างล่างนี้จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เสียงเหล่านี้เป็นเสียงพูดในห้องที่มีสมบัติในการเกิดเสียงก้องต่างๆกัน ตั้งแต่ไม่มีเสียงก้อง เสียงก้องสั้น ไปจนถึงเสียงก้องนาน
    • ไม่มีเสียงก้อง RealAudio file (25 KB)  ฟังไม่ได้ให้  setupreal player ก่อนครับ
    • เสียงก้องนาน 0.8 วินาที RealAudio file (30 KB)
    • เสียงก้องนาน 1.5 วินาที RealAudio file (33 KB)
    • เสียงก้องนาน 2.5 วินาที RealAudio file (45 KB)
    • เสียงก้องนาน 5.0 วินาที RealAudio file (71 KB)
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46864567

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!