Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow คลื่นเสียงในตัวกลาง
Home    Contactsคลื่นเสียงในตัวกลาง PDF พิมพ์

   คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง พลังงานที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิด เสียงจะถูกถ่ายโอนให้แก่โมเลกุลของอากาศรอบข้าง และโมเลกุลที่ได้รับพลังงานเหล่านี้ก็จะถ่ายโอนพลังงานให้แก่โมเลกุลที่อยู่ถัดออกไป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้นเสียงจึงมีลักษณะเป็นคลื่นตามยาวที่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดเสียง

    การถ่ายโอนพลังงานเสียงผ่านโมเลกุลของอากาศทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ ทำให้มีบริเวณส่วนอัดและส่วนขยายดังแสดงในภาพการเกิดเสียงของส้อมเสียงด้านบน

    คลื่นเสียงสามารถเขียนกราฟให้อยู่ในรูปของกราฟไซน์ได้ โดยความยาวคลื่นแทนระยะของจังหวะอัดและขยาย (ซึ่งสามารถนำมาคำนวณให้อยู่ในรูปของความถี่ได้หากทราบความเร็วของคลื่น) ส่วนแอมพลิจูดแทนความดันของอากาศที่เกิดจากการอัดและขยายตัว (ดูภาพ 2.1 ประกอบ)
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46874217

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!