Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow นักวิทยาศาสตร์ไทย
Home    Contactsนักวิทยาศาสตร์ไทย PDF พิมพ์

นักวิทยาศาสตร์ไทย

สาโรจน์ มีวงษ์สม เรียบเรียง

สารบัญ

  หน้า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 9
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นักวิศวกรวังหน้าคนแรกของไทย 24
สมเด็จพระมหิดลลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บิดาการแพทย์แผนปัจจุบัน 29
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตพระองค์แรกของไทยและของโลก 36
ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้คิดค้นปฏิทินล้านปีและปฏิทินเสียง 49
นายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาตินิยม 60
ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักวิทยาศาสตร์ผู้มีพรสวรรค์ด้านการประพันธ์ 70
อาจารย์ระพี สาคริก ผู้บุกเบิกกล้วยไม้ให้ชาวโลกได้รู้จัก 80
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิศวกรอวกาศ 91
นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร ผู้ผ่าตัดสมองด้วยคอมพิวเตอร์คนแรกของเอเชีย 101
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2540 สาขาชีวเคมี 105
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี  พ.ศ. 2540 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์- วิทยาการระบาด 113

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45826140

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!