Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow สองระบบความคิดของมนุษย์
Home    Contactsสองระบบความคิดของมนุษย์ PDF พิมพ์

สองระบบความคิดของมนุษย์

เนื้อหา หน้า
สองระบบความคิดของมนุษย์ 9
ระบบความคิดนิยมวัตถุ 9
ระบบความคิดนิยมความว่างเปล่า 11
แหล่งมาของสองระบบความคิด 17
แหล่งมาของระบบความคิดนิยมวัตถุ 17
แหล่งมาของระบบความคิดนิยมความว่างเปล่า 18
การแยกแยะสองระบบความคิด 21
จุดประสงค์ในการกระทำไม่เหมือนกัน 21
วิธีการกระทำไม่เหมือนกัน 21
ผลที่ออกมาไม่เหมือนกัน 22
กฎวิถีแห่งธรรมชาติ 25
1. ความว่างเปล่ามีพลังมหาศาล มีศักยภาพสูงและมีประโยชน์มากเหนือกว่าวัตถุและควบคุมวัตถุ 25
2. สิ่งที่เสียสละตัวเอง ไม่เห็นแก่ตัวอยู่ได้ยาวนาน 31
3. สิ่งที่อ่อนแออ่อนโยนมีชีวิตชีวอยู่ได้ยาวนาน สิ่งที่อ่อนแอชนะสิ่งที่เข้มแข็ง สิ่งที่อ่อนนุ่มชนะสิ่งที่แข็งแกร่ง 32
4. กฎวิถีแห่งธรรมชาติที่สำคัญอีกกฎหนึ่ง ก็คือ ไม่กระทำ 35
5. สรรพสิ่งประกอบด้วยสิ่งตรงกันข้ามหรือเรียกว่าอินและหยาง และมีความสมดุลมีชีวิตชีวาด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างอ่อนโยนเสียสละ 36
6. ชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปทางทิศทางด้านกลับ 42
อนาคตของประเทศ 47

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47685165

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!