Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow กัมมันตภาพรังสี
Home    Contactsกัมมันตภาพรังสี PDF พิมพ์

 

สารบัญ


บทที่ 1 กัมมันตภาพรังสี 1


การค้นพบธาตุกัมมันตรังสี 1


1.1 การเกิดกัมมันตภาพรังสี 3


1.1.1 รังสีที่แผ่ออกมาจากสารกัมมันตรังสี 4


1.2 ประเภทการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 18


1.2.1 การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 18


1.2.2 การสลายตัวให้อนุภาคบีตา 21


1.2.3 การสลายตัวให้รังสีแกมมา 24


1.3 กฎการสลายตัว 30


1.3.1 กัมมันตภาพ 36


1.3.2 ครึ่งชีวิต 41


1.3.3 การทดลองอุปมาอุปมัย การทอดลูกเต๋า 49


1.4 อายุเฉลี่ย 77


1.5 การจำแนกประเภทของธาตุ 88


1.5.1 ไอโซโทป 88


- แมสสเปกโตรมิเตอร์ 91


- น้ำและน้ำมวลหนัก 99


1.5.2 ไอโซโทน 101คำนำ


           หนังสือ เรื่องกัมมันตภาพรังสี  เล่มนี้  เรียบเรียงขึ้นสำหรับผู้อ่านทุกระดับการศึกษา  ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป   โดยพยายามเรียบ-เรียงให้อ่านง่าย โดยพยายามจะใช้ภาษาภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   เนื้อหาบางส่วนตรงกับเนื้อหาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และบางส่วนก็ตรงกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา      นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเว็บไซด์   ที่มีการทดลองเสมือนจริงเกี่ยวกับกัมมันตรังสี     เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นการทดลองเสมือนจริง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  ที่ไผ่รู้และรักการศึกษาด้วยตนเอง

           ผู้เรียบเรียงหวังว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง     หรือครู – อาจารย์        ก็สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนได้   หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือนี้สมบูรณ์ขึ้น    ผู้เรียบ-เรียงขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง  แนะนำได้ที่  โทร 085 – 8086-712   หรือ   02-5493745

                                                                             สุชาติ  สุภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51002714
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!