Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow แพงกีอา (PANGAEA)
Home    Contactsแพงกีอา (PANGAEA) PDF พิมพ์
 
โดย อาจารย์ปีศาจ GTW

ทฤษฎีทวีปเดียว

ผู้เสนอทฤษฎีความคิดเรื่องนี้คนแรก เป็นนักธรณีวิทยา และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ อัลเฟรด เวเจเนอร์ (Alfred Wegener) มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1880 - 1930

  นี่ล่ะ เขาล่ะ...อัลเฟรด เวเจเนอร อัลเฟรด เวเจเนอร์ เรียกทฤษฎีของเขาว่า Continental Drift Theory แปลตรงๆ คือ ทฤษฎีทวีปเลื่อนไหล หรือ ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป ปัจจุบันเรียกกันในวงการวิทยาศาสตร์เป็น Plate Tectonics

ตามทฤษฎีของเวเจเนอร์ แต่ดั้งเดิมก่อน 50 ล้านปีมาแล้ว (ตัวเลข 50 ล้านปีนี้ ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนไปแล้วเป็น 180 ล้านปี หรือประมาณ 200 ล้านปี) โลกทั้งโลกประกอบด้วยทวีปใหญ่ทวีปเดียวล้อมรอบด้วยส่วนเป็นน้ำทั้งหมด เวเจเนอร์ตั้งชื่อเรียกทวีปใหญ่ หรือซูเปอร์ทวีปของเขาว่า " แพงกีอา " (PANGAEA) แปลว่า "All Land" (แผ่นดินทั้งหมด)

ซูเปอร์ทวีปแพงกีอา นี้ ตั้งอยู่บนเปลือกโลก เป็นหินอยู่ชั้นลึกลงไปจากผิวนอกของโลก ทั้งที่เป็นแผ่นดินและแผ่นน้ำ

ครั้นแล้ว เมื่อประมาณ 50 ล้านปีก่อน (ตามทฤษฎีของเวเจเนอร์ ซึ่งตัวเลข 50 ล้านปีนี่ล่ะถูกคัดค้านกันมากว่าน้อยไป...) ) ซูเปอร์ทวีป ก็เริ่มแยกออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนก็เริ่มขยับเคลื่อนที่ บางส่วนก็แยกออกจากกันไปเลย คือ ส่วนที่เป็นทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ส่วนที่เป็นทวีปออสเตรเลีย และส่วนที่เป็นทวีปแอนตาร์กติกา จนกระทั่งเกิดเป็นเจ็ดทวีปดังปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบัน

ตามทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป ของเวเจเนอร์ ผิวโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งส่วนที่เป็นพื้นน้ำอยู่ระหว่างทวีปต่างๆ ที่เคยเชื่อมต่อกันอยู่ก่อน ล้วนแต่เป็นมหา สมุทรหรือแหล่งน้ำเกิดใหม่ ที่เกิดจากการเดินทางออกจากกันของทวีปต่างๆ

ภาพการเคลื่อนตัวของทวีปตามทฤษฎีของเวเจเนอร์

เวเจเนอร์ยังเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า เนื่องจากโลกของเราหมุนรอบตัวเอง โดยมีแกนหมุนทะลุผ่านขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ ดังนั้น การหมุนของโลกจึงทำให้เกิดแรง ซึ่งผลักให้ทวีปต่างๆ เคลื่อน ที่เข้าหาแนวเส้นศูนย์สูตร

สำหรับลักษณะการเดินทางของทวีปนั้น เวเจเนอร์อธิบายว่า ทวีปต่างๆ มีสภาพเหมือนกับเรือยักษ์ ท้องเรือวางอยู่กับชั้นหิน แล้วท้องเรือค่อยๆ ขยับเคลื่อนที่ ค่อยๆ เดินทางอย่างช้าๆ ไหลไปบนผิวของชั้นหินรองรับ

ข้อสรุปอัตราการเคลื่อนที่ของทวีปต่างๆ เท่าที่ทราบกันในปัจจุบันคือ ตั้งแต่ครึ่งนิ้วต่อปีถึงหกนิ้วต่อปี เช่น ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป กำลังเคลื่อนตัวแยกจากกันด้วยอัตรา 0.6 นิ้วต่อปี ทวีปออสเตรเลียกำลังเคลื่อนที่เข้าหาเกาะฮาวายในอัตรา 2.7 นิ้วต่อปี

นิดเดียวเอง ต่อปี ไม่สามารถสังเกตเห็นด้วยตา

มาถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ มา ได้ปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีของเวเจเนอร์ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อมูลหลักฐานทางธรณีวิทยาล่าสุด และสามารถมองย้อนหลังไปไกลกว่ายุคสมัยในอดีตที่ เวเจเนอร์ มองเห็นโลกประกอบด้วย แผ่นซูเปอร์ทวีปเพียงทวีปเดียว

แพงกีอา ดำรงสภาพเป็นซูเปอร์ทวีปเดียวของโลกมาอยู่นานประมาณ 100 ล้านปี จนกระทั่งเมื่อประมาณ 200 ล้านปีในอดีต (บางคนเถียงว่า มิใช่ 50 ล้านปี ดังที่เวเจเนอร์ ได้เสนอไว้ ) ทวีปแพงกีอา ก็เริ่มแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน เกิดเป็นสองทวีป ชื่อ ลอเรเซีย (Laurasia) และ กอนด์วานาแลนด์ (Gondwana Land) แล้วก็เคลื่อนที่แยกห่างออกจากกันไปเรื่อย ๆ .....

ภาพที่แพงกีอาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

เวลาผ่านไปอีกหลายสิบล้านปี ทวีปใหญ่ลอเรเซียและกอนด์วานาแลนด์ ก็แบ่งแยกออกไปอีก จนกระทั่งในที่สุด ส่วนที่เป็นแผ่นดินโผล่พ้นผิวน้ำ มีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดทวีป ซึ่งก็คือ เจ็ดทวีปในปัจจุบัน

มาถึงขณะนี้ ทวีปของโลกทั้งเจ็ดทวีป และมหาสมุทรทั้งหมดของโลก อยู่บนแผ่นดินหนาระหว่าง 96 กิโลเมตรถึง 144 กิโลเมตร แผ่นใหญ่รวมกันทั้งหมด หกแผ่น และแผ่นที่เล็กลงมาอีกหลายแผ่น

แผ่นหินใหญ่หกแผ่นนั้น มีชื่อเรียกว่า

1 แผ่นอเมริกา รองรับทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และพื้นน้ำครึ่งซีกตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก

2 แผ่นแอฟริกา รองรับทวีปแอฟริกา และพื้นน้ำรอบๆ ทวีปแอฟริกา

3  แผ่นแอนตาร์กติกา รองรับทวีปแอนตาร์กติกา และพื้นน้ำโดยรอบ

4. แผ่นยูเรเซีย รองรับทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และพื้นน้ำใกล้เคียง

5 แผ่นอินเดีย รองรับประเทศอินเดีย ทวีปออสเตรเลีย และพื้นน้ำระหว่างประเทศอินเดีย กับออสเตรเลีย

6 แผ่นแปซิฟิก   รองรับมหาสมุทรแปซิฟิก


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46865112

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!