Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 9
Home    Contactsสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 9 PDF พิมพ์

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


โดยพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เล่ม 9

สารบัญ


แผ่นดินไหว  หน้า 6


ความหมายของแผ่นดินไหว  หน้า 6


สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว  หน้า  9


คลื่นแผ่นดินไหว  หน้า  12


เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว  หน้า  16


ขนาดของแผ่นดินไหว  หน้า  20


ความรุนแรงของแผ่นดินไหว  หน้า  23


แนวเกิดของแผ่นดินไหว  หน้า  25


การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย  หน้า  30


แนวรอยเลื่อนในประเทศไทย  หน้า  41


การป้องกันและการบรรเทาภัย  หน้า  47


แนวทางการเตรียมรับภัย  หน้า  53


สึนามิ  หน้า  58


ความหมายของสึนามิ  หน้า  59


สาเหตุการเกิด  หน้า  63


ลักษณะสำคัญ หน้า  67


การเกิดสึนามิครั้งสำคัญๆในอดีต  หน้า 74


การเกิดสึนามิในทะเลอันดามัน  เมื่อ พ.ศ. 2547  หน้า 77


ความเสียหายที่ประเทศไทยได้รับจากพิบัติภัยสึนามิ  หน้า  83


การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  หน้า  96


การสร้างระบบเตือนภัย หน้า  107


บรรยากาศและการตรวจอากาศ หน้า 122


ความหมายและบรรยากาศ  หน้า  123


วิวัฒนาการของบรรยากาศโลก หน้า  124


ชั้นบรรยากาศ  หน้า  132


การตรวจอากาศ  หน้า  145


เมฆ  หน้า  162


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หน้า  186


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 51681647
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!