Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์
Home    Contactsครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์ PDF พิมพ์

ชื่อ นายทองดี แย้มสรวล

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499

จ.พระนครศรีอยุธยา

ภรรยา นางกัลยาณี แย้มสรวล

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 593-1509

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ. เมือง จ. ปทุมธานี โทรศัพท์ 581-6391 , 581-6559

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2510 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มูลนิธิ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2513 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนประตูชัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2518 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2522 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

พ.ศ.2530 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46864996
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!