Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 6
Home    Contactsสรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 6 PDF พิมพ์
สารบัญ 

สรุปสูตรฟิสิกส์ ม. 6


ของ อ.เฉลิมชัย มอญสุขำ


บทที่ 
15  ไฟฟ้าสถิต   หน้า 6


ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า  หน้า
9


อิเล็กโทรสโคป  หน้า
12


แรงระหว่างประจุ และกฏของคูลอมบ์  หน้า 
19


สนามไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม หน้า 26

บทที่  16   ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1   หน้า  43


George Simon ohm  หน้า  54


ตัวต้านทานประเภมต่างๆ  หน้า 
59 


สารกึ่งตัวนำ
  หน้า 63


การต่อตัวต้านทาน  หน้า
70


ความต่างศักย์  หน้า 
79


กฏของเคอร์ชอฟฟ์ 
(Kirschoff's Laws )  หน้า 86


แอมมิเตอร์   หน้า
90


แม่เหล็ก  หน้า
98


แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า  หน้า
109


แรงกระทำต่อลวดตัวนำ  หน้า 
115


บทที่
17  ไฟฟ้าแม่เหล็ก 2   หน้า 123


กฎของเลนซ์ 
(Lenz's law)  หน้า  124


เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  หน้า 
131


กระแสวน
(Eddy Current)  หน้า 139


วงจร
RLC อนุกรม  หน้า  148


เฟเซอร์ของวงจร
RLC  หน้า 150


เรโซแนนท์ในวงจร
RLC  หน้า 152


ฟิสิกส์ ม.
ภาคเรียนที่ หน้า  161


บทที่
18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หน้า  162


การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หน้า
166


เลเซอร์ หน้า 
181


โพลาไรเซชัน  หน้า 
190


การหาความเข้มแสงผ่านโพลารอยด์  หน้า
194


บทที่
19  ฟิสิกส์อะตอม  หน้า  200


เจ เจ ทอมสัน  หน้า 
207


มิลลิแกน  หน้า
212


สเปกตรัม หน้า
221


ฟังก์ชันงาน หน้า
233


Bohr radius  หน้า 240


Franck  and  Hertz  หน้า  244


Characteristic  X-ray  หน้า 250


ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  หน้า
254


กลุ่มหมอกและอะตอม  หน้า 
267


บทที่
20 ฟิสิกส์นิวเคลียส หน้า   272


Bacquerel  หน้า  274


องค์ประกอบของนิวเคลียส  หน้า 
281


การสลายตัวของนิวเคลียส  หน้า
290


บีต้าลบ  หน้า
292


การหาอนุภาคแอลฟาและบีตา  หน้า 
297


ครึ่งชีวิต  หน้า
302


คัดเลือกความเร็ว   หน้า
310


แรงนิวเคลียร์   หน้า 
318


พลังงานยึดเหนึ่ยว  หน้า 
323


Nuclear  reaction  หน้า 316 


ฟิชชัน  หน้า
330


ฟิวชัน หน้า 
333


บทที่
21  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์หน้า 337


เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิ  หน้า
341


Piezoelectric  หน้า  346


ตรรกกะ  หน้า 
350


สัญญาณไฟฟ้า  หน้า 
352

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50947902
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!