Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Home    Contactsคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PDF พิมพ์
รังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความยาวคลื่นหรือความถี่คลื่นแตกต่างกัน รังสีที่ประสาทตาเราสามารถรับรู้ได้ซึ่งเรียกว่า แสง นั้นมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 4 x 10-7 – 7 x 10-7 เมตร ส่วนรังสีที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าหรือสั้นกว่าแสง ประสาทตาเราไม่สามารถรับรู้ได้เรียกว่า รังสีที่เรามองไม่เห็น เมื่อจัดเรียงลำดับตามความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นเหล่านี้จะได้ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) โดยรังสีที่มีความถี่สูงจะมีพลังงานสูงกว่ารังสีที่มีความถี่ต่ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ในสเปกตรัม แม้มีแหล่งกำเนิดและการตรวจจับได้ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีสมบัติที่สำคัญเหมือนกันคือ เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง (3 x 108 เมตรต่อวินาที) และมีพลังงานส่งผ่านไปในรูปของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีพนั้น สามารถแบ่งได้เป็น

คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46255521

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!